STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring


STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring

Kurset kalt tidligere IMO50/IMO60. Dette er obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord. Vi har kurset i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo og Trondheim.

When do you want to take the course? Choose a date to sign up.
RelyOn Nutec
Bergen
NOK 11 500,-
Kampanjepris
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
Kristiansand
NOK 18 588,-
Kampanjepris
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
Oslo
NOK 20 895,-
Kampanjepris
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
Trondheim
NOK 19 525,-
Kampanjepris
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring (MBSBLE030)

Target GroupThe course for those who are going to work on a boat/ship, mandatory to be equipped for work at sea. Gain knowledge about emergency situations on fishing vessels, and be able to ensure your own and colleagues’ safety. Maritime Industry.

ObjectiveHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Course Contents

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

PrerequisitesVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

ExaminationSkriftlig.

Language course
Norwegian
Duration
8 hours E-learning and 3 days at the center
Validity
5 years
Approved by
Norwegian Maritime Authority