Sliskelivbåt repetisjon, simulator


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 11 094,-
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Desember 2023
Sliskelivbåt repetisjon, simulator (OSE1302)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på Sliskelivbåter, innen offshore og maritim virksomhet. Kurset dekker Norsk Olje og Gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningDeltakeren skal etter endt opplæring kunne:

  • Klargjøre livbåt for evakuering
  • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
  • Tilrettelegge for opphold ombord

  • Organisere og lede mønstring og ombordstigning
  • Sjøsette livbåt fra innretning og manøvrere/føre i sikker sone
  • Håndtere nød systemer og utstyr tilpasset ulike forhold om bord i livbåt.

* Heising av båt, snuing og sleping av flåte (STCW).

KursinnholdAlle praktiske øvelser gjennomføres på simulator.

Forkunnskapskrav

  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

  • Livbåtfører grunnkurs

EksamenDeltakeren vurderes under all praktisk opplæring. Dersom deltaker vurderes å ikke innfri kompetansemålene, underkjennes vedkommende.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass