Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator


Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 11 094,-
Juni 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator (OSE161)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter,og andre livbåter
som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.
Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningEtter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og
holdninger innen:

 • Mønstring.

 • Klargjøring.

 • Evakuering.

Kursinnhold

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord.
 • Alle øvelser gjennomføres ved hjelp av simulator.

 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretningen og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.

Forkunnskapskrav

 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Livbåtfører grunnkurs

EksamenIngen

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass