Livbåtfører FF1200 grunnkurs


Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 45 393,-
Juni 2023
Juli 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Desember 2023
Livbåtfører FF1200 grunnkurs (OSE1424)

MålgruppePersonell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

MålsetningEtter endt kurs skal deltakere ha fått kompetanse innen:

 • Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
 • Mønstring, klargjøring og evakuering

 • Grunnleggende innføring livbåt
 • Alternative evakueringsmidler.

KursinnholdDeltaker skal etter endt kurs kunne:

 • Beskrive organisering av beredskap på innretning offshore, samt hensikten med en slik organisering
 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning
 • Sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone
 • Håndtere nødsystemer og nødutstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt
 • Heise livbåt, slepe og snu flåte (STCW).

 • Klargjøre livbåt for evakuering
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold ombord på sjøen
 • Beskrive utsetning og trygg evakuering ved bruk av alternative evakueringsmidler; flåte og redningsstrømpe

ForkunnskapskravGyldig grunnleggende sikkerhetsopplæring.

EksamenSkriftlig og praktisk eksamen i henhold til retningslinjer fra Norsk Olje og Gass. Sertifikat utstedes ved bestått eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass