Livbåtfører FF1200 grunnkurs


Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 39 600,-
Januar 2022
Februar 2022
Mars 2022
April 2022
Juni 2022
August 2022
September 2022
Oktober 2022
Vis alle kursdatoer
Generell informasjon om Livbåtfører FF1200 grunnkurs (OSE1424)

MålgruppePersonell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjonen på FF1200 og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

MålsetningEtter endt kurs skal deltakere ha fått kompetanse innen:

 • Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
 • Mønstring, klargjøring og evakuering

 • Grunnleggende innføring livbåt
 • Alternative evakueringsmidler.

KursinnholdDeltaker skal etter endt kurs kunne:

 • Beskrive organisering av beredskap på innretning offshore, samt hensikten med en slik organisering
 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning
 • Sjøsette livbåt fra innretning og føre livbåt i sikker sone
 • Håndtere nødsystemer og nødutstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt
 • Heise livbåt, slepe og snu flåte (STCW).

 • Klargjøre livbåt for evakuering
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold ombord på sjøen
 • Beskrive utsetning og trygg evakuering ved bruk av alternative evakueringsmidler; flåte og redningsstrømpe

ForkunnskapskravGyldig grunnleggende sikkerhetsopplæring.

EksamenSkriftlig og praktisk eksamen i henhold til retningslinjer fra Norsk Olje og Gass. Sertifikat utstedes ved bestått eksamen.

Kursspråk
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass