Medisinsk førstehjelp 8 t


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 4 000,-
Medisinsk førstehjelp 8 t (MFA108)

MålgruppeKrav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord.

MålsetningEtter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1.
Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Kursinnhold

 • Sideleie
 • Brannskader
 • Bruk av innholdet i medisinkisten.
 • Gjenkjenne symptomer og kliniske virkninger.
 • Ryggskader
 • Behandling av brannskader, skåldeskader, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
 • Medisinsk rådgivning over radio.

 • HLR
 • Transport/leiring
 • Transport av farlig gods.
 • Resuscitator
 • Symptomer, behandling.
 • Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader.
 • Farmakologi

 • Sirkulasjonsskader
 • Bandasjering
 • Forgiftninger
 • Gjøre detaljerte observasjoner av pasienten.
 • Brannsår, skåldsår, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
 • Behandling av brudd, forvridninger og muskelskader.
 • Hjertestans, drukning og kvelning.

ForkunnskapskravKursdeltaker skal ha gjennomført grunnkurs i medisinsk førstehjelp iht. tabell A-VI/4-1 før deltakelse på dette kurset.

EksamenSkriftlig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
8 timer
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass