Ulykkesgransking – Webinar


Ulykkesgransking - Webinar

Kurset arrangeres som åpent kurs eller bedriftsinternt, for inntil 16 deltagere for ledere, granskingsleder, hovedverneombud/verneombud, nøkkelpersonell og ledere i granskingsgruppe/process og HMS-personell.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Oslo
Kr 10 321,-
September 2024
Ulykkesgransking - Webinar (LSP103)

MålgruppeKurset arrangeres som åpent kurs eller bedriftsinternt, for inntil 16 deltagere:

 • Ledere med ansvar og myndighet til å beordre gransking.
 • Granskingsleder som skal kunne lede en intern ulykkesgransking.
 • Hovedverneombud/Verneombud.

 • Ledere som skal kunne inngå i en granskingsgruppe / -prosess.
 • Nøkkelpersonell som deltar i en granskingsgruppe / -prosess.
 • HMS-personell.

MålsetningDeltakerne skal være i stand til å igansette og gjennomføre en ulykkesgransking, inklusiv levere en granskingsrapport forankret i MTO-metoden. Kurset støtter, generelle myndighetskrav samt Styringsforskriftens §20 m/veiledning og SfS anbefaling 029N «Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser»

Hovedformålet med granskinger og undersøkelser i etterkant av uønskede HMS hendelser er å identifisere erfaringspunkter som kan bidra til læring, samt å hindre gjentagelse.

Når ulykken har skjedd kan intern gransking bidra til at bedriften avdekker utløsende og bakenforliggende årsaker og derved blir i stand til å iverksette korrigerende tiltak og tiltak som hindrer gjentagelse. Granskingsprosesser vil sikre langsiktig læring på tvers i organisasjonen og kan bidra til å høyne bedriftens omdømme.

Kurset skal gi grunnlag for at bedriften kan planlegge, organisere og gjennomføre intern gransking av ulykker på en effektiv og systematisk måte.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kunne systematisere granskingsprosessen og kunne lede, gjennomføre og rapportere ulykkesgransking .

KursinnholdKurset dekker følgende emner:

 • Krav til gransking etter MTO metoden.
 • Prosedyre for gransking.
 • Rapport.

 • Kommunikasjon og intervjuteknikk.
 • Årsaksanalyse.

ForkunnskapskravIngen.

EksamenIngen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass