STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 18 240,-
Februar 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
August 2023
September 2023
Kristiansand
Kr 18 240,-
Februar 2023
Mars 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
Oslo
Kr 20 480,-
Februar 2023
Mars 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Trondheim
Kr 19 150,-
Februar 2023
Mars 2023
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
Juli 2023
Vis alle kursdatoer
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk med E-læring (MBSBLE030)

MålgruppeMaritim Industri.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Kursinnhold

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

EksamenSkriftlig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager + 10 timer E-læring
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass