STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t


STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 16 390,-
STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t (MBS1071)

MålgruppeObligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø.

Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp.

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010

Kursinnhold

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

(Bygger på IMOs modellkurs hhv nr. 1.19, 1,20, 1.13 og 1.21)

ForkunnskapskravIngen. Kurset holdes på Norsk.

Eksamen

  • Skriftlig test med gitte svaralternativ.

  • Praktiske øvelser etter innførte ferdihetskrav.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
5 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat