STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar


STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 18 240,-
Oktober 2022
November 2022
Januar 2023
Kristiansand
Kr 18 240,-
Oktober 2022
Desember 2022
Januar 2023
Oslo
Kr 20 480,-
Oktober 2022
November 2022
Desember 2022
Januar 2023
Trondheim
Kr 19 150,-
Oktober 2022
November 2022
Desember 2022
Januar 2023
Vis alle kursdatoer
Generell informasjon om STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50 t med Webinar (MBS1072)

MålgruppeSjøfolk som skal jobbe ombord på lasteskip med lengde under 24 meter, under 500 bruttotonnasje i fartsområde liten kystfart eller mindre. Emneplan tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI,
tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.
Men innholdet er tilpasset mindre lasteskip, feks havbruksnæringen.
Kurset gir ikke samme kompetanse som Grunnleggende Sikkerhetsopplæring 50 timer.
NB Kurset gir ikke godkjenning til å mønstre på større konvensjonsskip.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.
Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø.
Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren praktiske kunnskaper innen;

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.


Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

KursinnholdKursdag 1 og 2 gjennomføres som webinar – kursdeltager arbeider fra eget kontor/hjem. Kursdag 3-5 er gjennomføres på treningssenteret. Deltager må oppgi den epost-adressen vedkommende ønsker å benytte til webinar-dagene
Kursinnhold:

  • Personlig sikkerhet.
  • Livreddende førstehjelp.

  • Sjøredning
  • Evakuering, kommunikasjon.

  • Forebyggende brannvern og brannslokking.

ForkunnskapskravIngen spesielle krav.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ. Praktiske øvelser etter innførte ferdighetskrav.

Kursspråk
Norsk
Varighet
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat