Søk og redningslag repetisjon


Søk og redningslag repetisjon

Personer som har oppgaver i, eller relatert til søk og redningslag.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk olje og gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 856,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 11 856,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 11 856,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 12 443,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Desember 2024
Søk og redningslag repetisjon (OFI106)

MålgruppePersoner som har oppgaver i, eller relatert til søk og redningslag.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk olje og gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag

KursinnholdKurset er i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt:

  • Taktisk lagarbeid.

  • Røykdykking.

  • Slokketeknikker.

ForkunnskapskravVennligst sørg for at forkunnskapene innfris: Det er krav til bestått styrke- og kondisjonstest, samt utvidet helseattest for å kunne delta på Søk og Redningslagskurs. Deltaker kan ikke begynne på kurset hvis denne dokumentasjonen ikke fremvises. RelyOn Nutec er behjelpelig med gjennomførelse av styrke- og kondisjonstest i forkant av kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  • Søk og redningslag grunnkurs eller videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer.

  • Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk olje og gass veiledning.

EksamenIngen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass