Sikkerhetskurs for sjøfolk IMO50 IMO60 IMO80


Sikkerhetskurs for sjøfolk IMO50 IMO60 IMO80

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord. Vi har kurset i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 500,-
Kampanjepris
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 18 588,-
Kampanjepris
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 20 895,-
Kampanjepris
Mai 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 19 525,-
Kampanjepris
Mai 2024
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Sikkerhetskurs for sjøfolk IMO50 IMO60 IMO80 (MBSBLE030)

MålgruppeKurset for deg som skal jobb på båt/skip, obligatorisk for å bli rustet for jobb til sjøs. Få kunnskap om nødsituasjoner på fiskefartøy, og i stand til å ivareta egen og kollegers sikkerhet. Maritim Industri.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Kursinnhold

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker.
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp.

  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking.
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

EksamenSkriftlig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
8 timer E-læring og 3 dager på senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat