Livbåtfører konvensjonell repetisjon


Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på Konvensjonelle livbåter, innen offshore og maritim virksomhet. Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 9 281,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 9 281,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 9 281,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 9 281,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Livbåtfører konvensjonell repetisjon (OSE1361)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på Konvensjonelle livbåter, innen offshore og maritim virksomhet. Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningEtter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:

 • Mønstring.

 • Klargjøring.

 • Evakuering.

Kursinnhold

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord.
 • Heising av båt, snuing og sleping av flåte (STCW).

 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretningen og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.

Forkunnskapskrav

 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Livbåtfører grunnkurs

Eksamen

 • Teoretisk test (STCW).

 • Norsk olje og gass har ingen test.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass