HLO Repetisjonskurs


HLO Repetisjonskurs

Kurset for helidekkmannskap.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 605,-
HLO Repetisjonskurs (OSC1151)

Målgruppe

 • Helidekkmannskap.

 • Kurset er ihht. Norsk Olje og Gass plan for opplæring.

MålsetningDeltageren skal etter endt opplæring kunne:

 • Bruke helidekkmanualen.
 • Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.
 • Bruke verne- og pusteluftutstyr.

 • Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.
 • Utføre HLO sine oppgaver ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helidekk.

 • Behandle farlig gods.
 • Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann.

Kursinnhold

 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

 • Farlig gods.
 • Brannpraksis.

 • Flydrivstoff.
 • Verneutstyr.

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

Forkunnskapskrav

 • HLO grunnkurs.

 • Personell som ikke har fungert i stilling på helidekk i løpet av de siste 4 år skal gjennomføre HLO grunnkurs på nytt. (Ref. Norsk Olje og Gass Helidekk Manual punkt 2.8).

 • Repetisjonsfrekvens hvert 2. år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last. Bestått eksamen gir en gyldighet på 24 mnd.
 • Dersom deltager vurderes å ikke innfri kompetansemålene, vil vedkommende underkjennes.

 • Deltageren blir vurdert under praktisk opplæring. Dersom deltageren ikke består den praktiske opplæringen, vil vedkommende få en skrftlig begrunnelse.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass