HLO Grunnkurs med E-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 27 975,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 27 975,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 27 975,-
September 2024
Oktober 2024
HLO Grunnkurs med E-læring (ABSBLE008)

MålgruppeHelidekkmannskap. Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger:

 • Helivakt.
 • HLO (Etter 1 år som helivakt/brannvakt ref Offshore Norge Helidekk Manual).

 • Brannvakt på helikopterdekk.
 • HLO (Ref Offshore Norge retningslinje # 074, pkt 9).

Kurset er iht. Offshore Norges plan for opplæring.

MålsetningDeltakerne skal etter endt opplæring kunne:

 • Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore.
 • Bjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.
 • Behandle farlig gods.
 • Utføre HLO sine oppgaver på helidekk ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner.
 • Bruke sin kunnskap om brann- og slukkemidler til å slukke en brann.
 • Bruke verne-og pusteluftutstyr.

 • Bruke helidekkmanualen.
 • Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer.
 • Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.
 • Gjøre rede for helikoptertyper.
 • Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann.

Kursinnhold

 • Organisering av beredskap.
 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner- e-læring teori.
 • Farlig gods.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.
 • Brannteori.
 • Brannpraksis.

 • Lover og bestemmelser.
 • Helidekk bestemmelser og retningslinjer – e-læring teori.
 • Flydrivstoff – e-læring teori.
 • Helikoptertyper.
 • Slukkemiddelteori.
 • Verneutstyr.

ForkunnskapskravOffshore Norge godkjent Grunnleggende sikkerhetskurs.

EksamenAvsluttende teoretisk test. Deltageren blir vurdert under praktisk opplæring. Dersom deltageren ikke består den praktiske opplæringen, vil vedkommende få en skriftlig begrunnelse. Dersom deltager vurderes å ikke innfri kompetansemålene, vil vedkommende underkjennes.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager + 7 timer e-læring
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass