Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 3 173,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 3 173,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment (OBS119)

MålgruppeSokkelarbeidende personell med behov for utreise på Engelsk sektor

MålsetningLære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS)
Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

KursinnholdInnhold er i samsvar med OPITO standard kurskode 5902:

  • Forskjellige typer pustesystemer i bruk.
  • Oppbygging og sammensetning av systemet.

  • Fordeler og ulemper ved komprimert luft.
  • Kontroll av systemet før bruk.

  • Faremomenter ved komprimert luft.

Praksis:

  • Kontroll av systemet før bruk.

  • Påkledning og tilpasning av systemet.

  • Etablering av systemet i en nødsituasjon.

Forkunnskapskrav

  • Grunnleggende sikkerhetskurs med helikopterevakuering og pustelunge OBS1055/1065 (eller tilsvarende).

  • Ikke eldre enn 4 år.

EksamenSkriftlig test gjennomføres før praktiske øvelser.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 1/2 time
Gyldighet
4 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass