Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 29 634,-
Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer (MBS100)

MålgruppeSkipsoffiserer (dekk og maskin) , både i nasjonale og internasjonale farvann.

MålsetningVideregående sikkerhetsopplæring der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner.

  • Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.
  • Ha kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne administrere og ta ansvar for medisinsk- og førstehjelps behandling.

  • Opptre som leder under brann og redningsarbeid om bord, og ha god kjennskap til utstyr og arbeidsoppgaver for innsatslagene.

Kursinnhold

  • STCW tabell A-VI/3 Minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking.
  • STCW tabell A-VI/2-1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

  • STCW tabell A-VI/4-1 Minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp.

Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010. (Bygger på IMOs modellkurs hhv nr. 1.14, 1.23 og 2.03)

ForkunnskapskravGyldig ferdighetssertifikat for grunnleggende sikkerhetskurs eller tidligere gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet før 31.12.2016. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på videregående sikkerhetskurs.

Eksamen

  • Skriftlig test med gitte svaralternativ.

  • Praktisk øvelser må gjennomføres tilfredsstillende.

  • Krav til skriftlig test: 75% korrekte svar.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
10 dager
Gyldighet
60 måneder
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat