STCW Oppdatering videregående sikkerhetskurs for offiserer og Medisinsk behandling – Kombi


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 19 540,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 19 540,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 23 052,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 22 063,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
STCW Oppdatering videregående sikkerhetskurs for offiserer og Medisinsk behandling – Kombi (MBSBLE021)

MålgruppeDekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

MålsetningOppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

 • Brannledelse.
 • Sjøredning.

 • Medisinsk førstehjelp.
 • Medisinsk behandling.

I tillegg repeteres de grunnleggende kunnskapene innen brannvern, førstehjelp og redningsteknikker.

KursinnholdKursets innhold er i henhold til STCW -kodens tabeller:

 • A-VI/2-1
 • A-VI/1-1

 • A-VI/3
 • A-VI/1-2

 • A-VI/4-1
 • A-VI/1-3

 • A-VI/4-2

*Approved according to STCW-78 with later amendments (Manila 2010).

ForkunnskapskravVideregående sikkerhetsopplæring regel VI/2 nr.1, VI/3 og VI/4 nr.1. Samt Medisinsk behandling 40 timer VI/4 nr.2. Dette skal dokumenteres ved gyldig kompetansesertifikat for offiserer eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

EksamenKrav til praktisk gjennomføring av alle øvelser i henhold til mål. Avsluttende skriftlig test for hvert emne.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2d E-læring og 3d på senter
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat