STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – konvensjonell båt


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 8 323,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 8 323,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 8 323,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 8 323,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – konvensjonell båt (MSE103)

MålgruppeSjøfolk som arbeider både i nasjonale og internasjonale farvann. STCW 78 Tabell A-VI/2-1. Kurset dekker også Norsk Olje og Gass sine retningslinjer som gjelder for livbåtførere på faste / flytende installasjoner. Etter gjennomgått kurs og bestått eksaminasjon, kan en søke om dyktighetssertifikat hos Sjøfartsdirektoratet. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

MålsetningÅ møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1:

  • Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter.

  • Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Kursinnhold

  • Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av redningsfarkost.
  • Metoder for å starte og betjene motor med tilbehør på redningsfarkost sammen med bruk av farkostens brannslokkingsapparat.

  • Klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.
  • Metode for helikopterredning.

ForkunnskapskravSTCW Livbåtfører/Redningsfarkoster 32 timer.

Eksamen

  • Praktisk test.

  • Skriftlig test med svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat