STCW Oppdatering for offiserer 24 t


STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Offiserer som skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert femte år.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 10 450,-
STCW Oppdatering for offiserer 24 t (MBS114)

MålgruppeOffiserer som skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert femte år.

MålsetningOppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

  • Brann.

  • Medisinsk førstehjelp.

  • Sjøredning.

KursinnholdInnhold i henhold til STCW-kodens tabeller:

  • A-VI/2-1.

  • A-VI/3.

  • A-VI/4-1.

Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

ForkunnskapskravKursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring regel VI/2 nr. 1, VI/3 og VI/4 nr. 1. Dette skal dokumenteres ved gyldig kompetansesertifikat for offiserer (dekk-, maskin- eller skipselektriker) eller gyldig kursbevis på videregående sikkerhetskurs. Hvis kompetansen er utgått må det dokumenteres 12 måneders fartstid opparbeidet de 5 siste årene, når sertifikatet var gyldig. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato

EksamenSkriftlig test hvor det er krav til at 75 % av svarene skal være riktig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat