STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering


STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering

Krav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 4 162,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 4 162,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 5 047,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 4 368,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (MBSBLE025)

MålgruppeKrav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord.

MålsetningEtter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Kursinnhold

 • Sideleie
 • Brannskader
 • Bruk av innholdet i medisinkisten.
 • Gjenkjenne symptomer og kliniske virkninger.
 • Ryggskader
 • Behandling av brannskader, skåldeskader, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
 • Medisinsk rådgivning over radio.

 • HLR
 • Transport/leiring
 • Transport av farlig gods.
 • Resuscitator
 • Symptomer, behandling.
 • Lukkede brudd, forvridninger og muskelskader.
 • Farmakologi

 • Sirkulasjonsskader
 • Bandasjering
 • Forgiftninger
 • Gjøre detaljerte observasjoner av pasienten.
 • Brannsår, skåldsår, virkninger av varme og kulde, og strømskader.
 • Behandling av brudd, forvridninger og muskelskader.
 • Hjertestans, drukning og kvelning.

ForkunnskapskravKursdeltaker skal ha gjennomført grunnkurs i medisinsk førstehjelp iht. tabell AVI/4-1 før deltakelse på dette kurset.

EksamenSkriftlig eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
E-læring og 1/2 dag på senter
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat