STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 10 177,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 10 177,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 10 692,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering (MBSBLE032)

MålgruppeMaritim Industri.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

KursinnholdKurset inneholder teoretisk forarbeid på e-læring, som må gjennomføres før oppmøte på kurssenteret.

STCW -F konvensjonen kap. III.

ForkunnskapskravFiskere som ikke har gjennomgått repetisjonskurs etter 5-8 år, må gjennomføre grunnleggende sikkerhetsopplæring i henhold til § 3 på nytt.

EksamenSkriftlig eksamen.
Bestått eksamen er gyldig i 96 måneder.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
9 timer E-læring og 1 dag på senter
Gyldighet
96 måneder
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat