Sjøfolk med særskilte sikringsplikter


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 4 162,-
Sjøfolk med særskilte sikringsplikter (MBS1191)

MålgruppeSjøfolk / Mannskaper med anviste sikkerhetsplikter ombord på fartøy som er ISPS-pliktige.

MålsetningI henholdt til STCW A-VI/6-2.
Sikre at deltagere med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter.

KursinnholdKurset gir en generell og overordnet innføring i momenter som alle med særskilte plikter på et ISPS-pliktig fartøy skal kjenne til. Herunder:

  • Maritim sikkerhetspolitikk.
  • Trusselidentifisering, gjenkjennelse og respons.

  • Roller og ansvar.
  • Handlingsplaner

  • Sikkerhetsvurdering
  • Beredskap, øvelse og trening.

  • Sikkerhetsutstyr
  • Sikkerhetsadministrasjon

ForkunnskapskravIngen

EksamenSkriftlig eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass