Passasjer- og krisehåndtering


Passasjer- og krisehåndtering

Personell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Kristiansand
Kr 5 790,-
Passasjer- og krisehåndtering (MBS116)

Målgruppe

 • Personell på mønstringslister som er ansvarlig for passasjerenes sikkerhet i nødsituasjoner.

 • Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

MålsetningGi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Temaene som dekkes av kurset inkluderer:

 • Ulykkespotensiale.
 • Håndtering av personer som trenger spesiell assistanse.
 • Faktorer som påvirker menneskelig atferd.

 • Alarminstruks og sikkerhetsplan.
 • Effektiv kommunikasjon og krisekommunikasjon.
 • Bruk av interne- og eksterne ressurser.

 • Aspekter ved ledelse av folkemengder.
 • Stress og stressmestring.
 • Effektiv ledelse i nødssituasjoner.

Kursinnhold

 • Kurset inneholder foredrag, gruppearbeid, praktiske øvelser/mønstring.

 • Etter endt undervisning avholdes sertifikatgivende eksamen i henhold til STCW A-V/2.

ForkunnskapskravKurset holdes kun på norsk.

EksamenSkriftlig test med gitte svaralternativ.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat