Livbåtfører konvensjonell livbåt – grunnleggende


Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet. Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk olje og gass og STCW Tabell A-VI/2-1. Etter gjennomgått kurs og bestått eksaminasjon, kan sertifikat for livbåtfører bli utstedt av Den Norske Skipskontroll.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 17 410,-
Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende (OSE135)

MålgruppeLivbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk olje og gass og STCW Tabell A-VI/2-1. Etter gjennomgått kurs og bestått eksaminasjon, kan sertifikat for livbåtfører bli utstedt av Den Norske Skipskontroll.

MålsetningNår kurset er fullført, skal deltakerene kunne:

 • Klargjøre livbåten for evakuering.
 • Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering.

 • Organisere og lede ombordstigning.
 • Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

 • Sjøsette båten.

KursinnholdOmhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

 • Introduksjon.
 • Beredskapsorg / Alarminstruks / Kommandoforhold / Stress.
 • Relevant førstehjelp.

 • Regelverk/Forskrifter.
 • Livbåtførers/Mannskapets plikter og oppgaver.

 • Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt.
 • Alternative evakueringsmidler.

ForkunnskapskravGrunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

EksamenSkriftlig og praktisk eksamen. Kursbevis utstedes ved bestått eksamen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass