Livbåtfører FF1200 repetisjon


Livbåtfører FF1200 repetisjon

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.
Kurset dekker Norsk Olje og Gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 24 545,-
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Livbåtfører FF1200 repetisjon (OSE1431)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter,og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.
Kurset dekker Norsk Olje og Gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningEtter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:

 • Mønstring.

 • Klargjøring.

 • Evakuering.

KursinnholdI løpet av kursen vil deltakerne gjennomgå:

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord.
 • Heising av båt, snuing og sleping av flåte (STCW).

 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretningen og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.

Forkunnskapskrav

 • Grunnleggende sikkerhetskurs

 • Livbåtfører grunnkurs

EksamenIngen.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass