Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator


Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter og andre livbåter som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 10 770,-
Oktober 2022
November 2022
Desember 2022
Januar 2023
Februar 2023
Mars 2023
Vis alle kursdatoer
Generell informasjon om Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator (OSE161)

MålgruppeRepetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på FF1200 livbåter,og andre livbåter
som er bygget i henhold til DNV 406 regelverket.
Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

MålsetningEtter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og
holdninger innen:

 • Mønstring.

 • Klargjøring.

 • Evakuering.

Kursinnhold

 • Klargjøre livbåt for evakuering.
 • Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen.
 • Manøvrere/ føre livbåt og tilrettelegge for opphold om bord.
 • Alle øvelser gjennomføres ved hjelp av simulator.

 • Organisere og lede mønstring og ombordstigning.
 • Sjøsette livbåt fra innretningen og føre livbåt i sikker sone.
 • Håndtere nød- systemer og utstyr tilpasset ulike forhold ombord i livbåt.

Forkunnskapskrav

 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Livbåtfører grunnkurs

EksamenIngen

Kursspråk
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass