Kombi STCW oppdatering HMOB, Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med Webinar


Kombi STCW oppdatering HMOB, Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med Webinar

Oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Oppdatering av kompetanse ihht. STCW, A-VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 31 490,-
Kombi STCW oppdatering HMOB, Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med Webinar (OSC1165)

MålgruppePersoner har oppgaver i, eller relatert til STCW HMOB, søk og redningslag og HLO.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk Olje og Gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.
Mannskap som skal være MOB båt personell, og mannskap som skal ha ferdighetssertifikat fra sjøfartsdirektoratet (disse må ha oppdatert redningsfarkost før oppdatering på MOB kurs).

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Oppdatering av kompetanse ihht. STCW, A-VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Kursinnhold1 dag vil bli gjennomført via Webinar, de fire andre dagene gjennomføres på senteret du er påmeldt.

Utover det er kurset i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt.

I løpet av kurset dekkes følgende emner:

  • Taktisk lagarbeid.
  • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
  • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

  • Røykdykking.
  • Farlig gods.
  • Verneutstyr.

  • Slokketeknikker.
  • Flydrivstoff.

Oppdatering av HMOB kompetanse.

ForkunnskapskravSøk og redningslag grunnkurs, HLO grunnkurs, redningsfarkost og MOB kurs ihht. STCW.
Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk Olje og Gass veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Gods

Praktisk ferdighetsvurdering på HMOB, og skriftlig eksamen.

Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
5 dager
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat