Kombi Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med Webinar


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Trondheim
Kr 19 981,-
Kombi Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med Webinar (OSC1164)

MålgruppePersoner har oppgaver i, eller relatert til søk og redningslag og HLO.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk Olje og Gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Kursinnhold1 dag vil bli gjennomført via Webinar, de to andre dagene gjennomføres på senteret du er påmeldt.

Utover det er kurset i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt.

I løpet av kurset dekkes følgende emner:

  • Taktisk lagarbeid.
  • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
  • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

  • Røykdykking.
  • Farlig gods.
  • Verneutstyr.

  • Slokketeknikker.
  • Flydrivstoff.

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

ForkunnskapskravSøk og redningslag grunnkurs og HLO grunnkurs.
Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk Olje og Gass veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last.
Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager
Gyldighet
5 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass