Kombi MOB, Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 32 651,-
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Kristiansand
Kr 32 651,-
August 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 34 289,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Desember 2024
Kombi MOB, Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring (ABSBLE009)

MålgruppePersoner som har oppgaver i, eller relatert til, søk og redningslag, HLO og MOB båt. Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Offshore Norge for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Kursinnhold1 dag vil bli gjennomført via e-learning, øvrige 3 dager på kurssenteret du er påmeldt. Utover det er kurset i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt. I løpet av kurset gjennomgås følgende:

 • Taktisk lagarbeid.
 • Slokketeknikker.
 • Farlig gods.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.
 • Utsetting og oppheis av MOB båt.
 • Opphenting av skadet personell i sjøen.
 • Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

 • Røykdykking.
 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
 • Flydrivstoff.
 • Verneutstyr.
 • Manøvrering og søksøvelser med MOB båt i dagslys.
 • Bruk av kompass og beregning av utseilt distanse.

Dersom en trenger mørkekjøring bestilles dette i egen modul separat.

ForkunnskapskravSøk og redningslag grunnkurs, HLO grunnkurs og MOB grunnkurs. Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Offshore Norge veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last. Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager + 4,5 timer e-læring
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass