HMS Grunnkurs


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Oslo
Kr 10 208,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
HMS Grunnkurs (LSP112)

MålgruppeMedlemmer av arbeids- og miljøutvalg, Verneombud, ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med arbeidsmiljøspørsmål i bedriften.

MålsetningGjøre det lett for deltakerne å lykkes med HMS-arbeidet ved å gi deltagerne en forståelse av egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet, og hvilke muligheter som ligger i et aktivt samspill med andre HMS-aktører knyttet opp mot formålet med HMS- regelverket.

KursinnholdKurset gjennomføres i samarbeid med NHO v/ Norsk Industri som leverer den nettbaserte delen av kurset.

Kurset består at tre deler som gjennomføres i nevnte rekkefølge; en selvstudiumsmodul (internettbasert med eksamen), en «hjemmeoppgave» hvor man gjør en enkelt kartlegging av eget HMS-arbeid, og to dagers samling hvor deltakerne får mulighet til å diskutere og reflektere over hvordan HMS kan være et bidrag i forbedringsarbeidet i egen virksomhet.

– Vi har bevisst valgt å gjøre kurset svært interaktivt, slik at deltakerne selv kan bidra med erfaringer og kompetanse inn i læringen. Vi tør påstå at kurset vil være unikt, og gi langt bedre forutsetninger for deltakerne til å følge opp læringen med konkrete tiltak på egen arbeidsplass. Sentralt står forståelsen av egen rolle og funksjon i HMS-arbeidet, og hvilke muligheter som ligger i et aktivt samspill med andre HMS-aktører.

Vårt HMS-grunnkurs tar utgangspunkt i kravene som stilles i tilleggsavtale III i hovedavtalen mellom NHO-LO. Vi har valgt å satse på et fleksibelt kurs med fokus på deltakernes egne erfaringer, regelverkets intensjon, etterlevelse og praktisk nytteverdi for den enkelte og bedriften de jobber i.

Vi fokuserer mye på intensjonen med internkontrollforskriften og tilsvarende i arbeidsmiljøloven og ønsker å fremheve samarbeidsmodellen som den beste metoden for å finne de mest robuste løsningene.

ForkunnskapskravIngen

EksamenDet utstedes kursbevis når alle deler av kurset er gjennomført

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
2,5 E-læring -2 dagers samling
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass