HLO/Søk & Redningslag kombinasjon – repetisjon


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 19 030,-
HLO/Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon (OSC1161)

MålgruppePersoner har oppgaver i, eller relatert til søk og redningslag og HLO.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk Olje og Gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

KursinnholdKurset er i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt.

I løpet av kurset dekkes følgende emner:

  • Taktisk lagarbeid.
  • Slokketeknikker.
  • Farlig gods.
  • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.

  • Røykdykking.
  • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
  • Flydrivstoff.
  • Verneutstyr.

Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

ForkunnskapskravSøk og redningslag grunnkurs og HLO grunnkurs.
Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk Olje og Gass veiledning.

EksamenSkriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last.

Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass