HLO/MOB/Søk- og Redningslag kombinasjon – repetisjon


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Stavanger
Kr 28 490,-
HLO/MOB/Søk- og Redningslag kombinasjon - repetisjon (OSC1162)

MålgruppePersoner som har oppgaver i, eller relatert til, søk og redningslag, HLO og MOB båt.
Kurset tilfredsstiller de krav som er satt av Norsk Olje og Gass for repetisjon og vedlikehold av grunnleggende kunnskaper.

MålsetningOppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB

KursinnholdKurset er i hovedsak tillagt praktiske øvelser hvor brief og debrief er tillagt stor vekt.

I løpet av kurset gjennomgås følgende:

 • Taktisk lagarbeid.
 • Værrapportering, kommunikajson og rutiner.
 • Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk.
 • Manøvrering og søksøvelser med MOB båt i dagslys.
 • Deler av kurset kan bli gjennomført på engelsk.

 • Røykdykking.
 • Farlig gods.
 • Verneutstyr.
 • Opphenting av skadet personell i sjøen.

 • Slokketeknikker.
 • Flydrivstoff.
 • Utsetting og oppheis av MOB båt.
 • Bruk av kompass og beregning av utseilt distanse.

Dersom en trenger mørkekjøring bestilles dette i egen modul separat.

Forkunnskapskrav

 • Søk og redningslag grunnkurs, HLO grunnkurs og MOB grunnkurs.

 • Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonstest og styrkekrav). Ref. Norsk Olje og Gass veiledning.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen på Awareness Training, Farlig Last.

 • Ved kursslutt får deltakerne et kursbevis for hvert kurs.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass