Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) og Skuldermåling


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 4 079,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 4 079,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 4 079,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Oslo
Kr 4 079,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Trondheim
Kr 4 079,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) og Skuldermåling (OBS125)

MålgruppeSokkelarbeidende personell med behov for utreise på Engelsk sektor.

MålsetningLære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

KursinnholdInnhold er i samsvar med OPITO standard kurskode 5902:

  • Forskjellige typer pustesystemer i bruk.
  • Faremomenter ved komprimert luft.
  • Kontroll av systemet før bruk.

  • Fordeler og ulemper ved komprimert luft.
  • Oppbygging og sammensetning av systemet.

Praksis:

  • Kontroll av systemet før bruk.
  • Etablering av systemet i en nødsituasjon.

  • Påkledning og tilpasning av systemet.
  • Skuldermåling.

ForkunnskapskravGrunnleggende sikkerhetskurs med helikopterevakuering og pustelunge OBS1055/1065 (eller tilsvarende). Ikke eldre enn 4 år.

EksamenSkriftlig test gjennomføres før praktiske øvelser.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1,5 timer
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass