Beredskapsledelse – repetisjon


Beredskapsledelse - repetisjon

Personell som skal utøve beredskapsledelse i 1. linje og 2. linje.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 8 065,-
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Desember 2024
Stavanger
Kr 8 065,-
August 2024
Desember 2024
Kristiansand
Kr 8 065,-
September 2024
Trondheim
Kr 8 477,-
September 2024
November 2024
Beredskapsledelse - repetisjon (OER1091)

MålgruppePersonell som skal utøve beredskapsledelse i 1. linje og 2. linje.

Kurset retter seg mot alt personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse offshore og onshore, inkludert nøkkelpersonell som:

 • Skadestedsleder.
 • Kontrollromsoperatør.
 • Radiooperatør.

 • Sykepleier.
 • Luft- og maritime operatører.
 • Offiserer på beredskapsfartøy.

MålsetningRepetisjon av kunnskap om prinsippene i ledelse og organisering av beredskapsteam:

 • Bruk av arbeidsmetoden proaktiv ledelse.
 • Samhandling, kommunikasjon og ledelse.

 • Koordinering/ samarbeid med andre aktører i en beredskapssituasjon.
 • Øvelser og trening i beslutningstaking.

KursinnholdArrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

ForkunnskapskravBeredskapsledelse, grunnkurs.

Eksamen

 • Ingen eksamen.

 • I henhold til OLFs retningslinjer og fagplan. Kurset kan også tilpasses selskapsinterne krav.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
1 dag
Gyldighet
2 år
Godkjent av
Norsk Olje og Gass