FØRSTEMØTE

Tid:DFU:
FØRSTEMØTE
HVA HAR SKJEDD?
Mennesker - Miljø - Materiell
ULYKKESPOTENSIAL?
Mennesker - Miljø - Materiell
HVA GJØR VI?
I henhold til ulykkespotensial
HVA TRENGER VI? Ressurser:
Felt - Område / Internt - Eksternt
VARSLING
Internt - Eksternt
NEDSTENGINGSNIVÅ
Nåværende nivå tilstrekkelig?