VÆRDATAPOB
VindstyrkeStrømstyrkeSKADET
VindretningStrømretningSAVNET
SiktBølgehøydeHOSPITAL
Temperatur luftTemperatur sjø
RESSURSERINFOETA
Helikopter
Fartøy/andre