STCW-F Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for Fiskere med E-læring


When do you want to take the course? Choose a date to sign up.
RelyOn Nutec
Bergen
NOK 9 880,-
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
August 2023
September 2023
Kristiansand
NOK 9 880,-
February 2023
Trondheim
NOK 10 380,-
March 2023
April 2023
May 2023
View all course dates
STCW-F Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for Fiskere med E-læring (MBSBLE032)

Target GroupMaritim Industri.

ObjectiveHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Course ContentsSTCW -F konvensjonen kap. III.

PrerequisitesVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppmøte på senter.

ExaminationSkriftlig.

Language course
Norwegian
Duration
1 dag + 11 timer E-læring
Validity
Approved by
Norwegian Maritime Authority