STCW-F Grunnleggende sikkerhetskurs for Fiskere med E-læring


Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 18 788,-
Desember 2023
Kristiansand
Kr 18 788,-
Desember 2023
Trondheim
Kr 19 725,-
Desember 2023
STCW-F Grunnleggende sikkerhetskurs for Fiskere med E-læring (MBSBLE031)

MålgruppeMaritim Industri.

MålsetningHovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren teoretiske og praktiske kunnskaper innen:

  • Brann og brannbekjempelse.

  • Førstehjelp

  • Bruk av rednings- og evakueringsmidler.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

KursinnholdSTCW -F konvensjonen kap. III.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring som må gjennomføres før oppstart på senteret.

EksamenSkriftlig.

Kurs undervist på
Norsk
Varighet
3 dager + 10 timer E-læring
Gyldighet
8 år
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat